DARBO DRABUŽIŲ IR AUDINIŲ EN STANDARTAI

 • standart
 • standart
 • standart
 • standart
 • standart
 • standart
 • standart
 • standart
 •     

AVALYNĖS  STANDARTAI

 • standart
 • standart

EN ISO 20345:2011 Asmeninės apsaugos priemonės. Saugi avalynė

Avalynė su apsaugotu priekiu, batų noselė atspari smūgiams ir suspaudimui 200 J.

SB :
 Minimalus reikalavimai (nekenksmingumas, komfortas, tvirtumas, batų noselė atspari smūgiams ir suspaudimui 200 J)

S1 :   
 A + FO + E

S1P :  A + FO + E + P

S2 :    A + FO + E + P + WRU

S2P :  A + FO + E + P + WRU + P ( lygus padas)

S3 :    A + FO + E + P + WRU + P  

S4 :    A + FO + E + sandarumas

S5 :    A + FO + E + P + sandarumas

Ženklinimo reikšmės


EN ISO 20347:2012 Asmeninės apsaugos priemonės. Darbinė avalynė

Pateikiama darbinės avalynės, skirtos profesiniam naudojimui, specifikacija.

Avalynė skiriasi nuo apsauginės avalynės tuo, kad neturi specialių apsauginių noselių, apsaugančių nuo krintančių objektų ir gniuždymo.

0B : Minimalus reikalavimai (nekenksmingumas, komfortas, tvirtumas, batų noselė atspari smūgiams ir suspaudimui 200 J)

01 :    A + FO + E

01P :  A + FO + E + P

02 :    A + FO + E + P + WRU

02P :  A + FO + E + P + WRU + P ( lygus padas)

03 :    A + FO + E + P + WRU + P  

04 :    A + FO + E + sandarumas

05 :    A + FO + E + P + sandarumas

Ženklinimo reikšmės

EN 343:2019 Apsauginė apranga. Apranga nuo lietaus.

Standartas apibrėžia reikalavimus ir bandymo metodus taikomus nuo kritulių, rūko ir žemės drėgmės saugančių drabužių medžiagoms ir siūlėms, esant temperatūrai iki 5°C. Drabužis išbandytas atsparumo vandeniui (X) ir vandens garams (Y) atžvilgiais.

X – atsparumas vandens skvarbai, 1, 2, 3 arba 4 lygis. (kai 4 lygis užtikrina geriausią apsaugą nuo lietaus)
Y – atsparumas vandens garams, 1, 2, 3 arba 4 lygis (4 lygis yra labiausiai laidus)

NEPRALAIDUMO VANDENIUI REIKALAVIMAI

Klasė 1 = > 8000 Pa prieš pirmą audinio apdorojimą
Klasė 2 = > 8000 Pa po pirmo apdorojimo, ir prieš išankstinį audinio ir siūlių apdorojimą
Klasė 3 = > 13000 Pa po išankstinio audinio ir siūlių apdorojimo, ir prieš pirminį siūlių apdorojimą.
Klasė 4 (geriausia apsauga) = > 20000 Pa po išankstinio audinio ir siūlų apdorojimo ir valymo.

KVĖPAVIMO REIKALAVIMAI

Klasė 1 > 150 Ret
Klasė 2 20 > = 150 Ret
Klasė 3 15 > = 20 Ret
Klasė 4 (geriausia apsauga) 4 klasė 0=>15 Ret

Žemiau pateikiamas riboto naudojimo laiko (RET) klasifikavimas pagal darbo aplinkos temperatūrą:

Vandens stulpelis - tai matas, kuriuo nustatoma, kokio dydžio vandens slėgis atlaikys drabužis, prieš pradėdamas praleisti vandenį. Testuota 2,5cm diametro vamzdį pastačius ant medžiagos. Jo aukštis priklauso nuo vandens kiekio, pvz.: 10000mm reikalingas 10 metrų aukščio vamzdis.

VANDENS STULPELIO REIKŠMĖS

1mm atitinka 9,81 Pa

EN 342:2018 Apsauginė apranga. Drabužiai ir jų komplektai apsaugantys nuo šalčio

Standartas apibrėžia bandymo metodus ir reikalavimus funkcinėms drabužių, skirtų apsaugoti nuo šalčio, savybėms (oro temperatūra žemiau -5 °C). Šiluminė izoliacija yra pagrindinė savybė, ir yra išbandyta siekiant patikrinti sluoksnių poveikį, uždengimą, klosčių susidarymą, gaminio tinkamumą ir formą. Geriausia pasirinkti lanksčius ir reguliuojamus drabužius, kuriuos, arba kurių dalį galima nusivilkti ir (arba) derinti tarpusavyje ir taip subalansuoti šilumos komfortą.

X – šiluminė izoliacija
Y – oro laidumo klasė (1-3 klasės, kur 3 klasė yra geriausiai apsauganti nuo vėjo)

Žemiau pateikiama informacija apie apsaugos lygį. Numeris, pvz.: 0,47 rodo, išmatuotą pagrindinę šilumos izoliaciją, kai yra stovima ir atliekami labai paprasti ar vidutinio sunkumo judesiai. Atitinkamų laikotarpių naudojimo skirtingose aplinkos temperatūrose duomenys išmatuoti lentelėje:

EN 14058:2018 Apsauginė apranga. Drabužiai, apsaugantys nuo vėsios aplinkos

Standartas apibrėžia reikalavimus ir bandymo metodus drabužiams, kurie skirti apsaugoti kūną nuo atvėsimo vėsioje aplinkoje  (oro temperatūra -5 °C ir aukštesnė). Standartas nereikalauja, kad apsauginis drabužis būtų pagamintas iš orui laidaus audinio. Apsauga vėsioje aplinkoje siūloma su atitinkamu funkciniu lygiu:

Y –  temperatūrinio stabilumo klasė (1–3 klasės)

EN ISO 20471:2013 Gerai matoma apranga. Bandymo metodai ir reikalavimai. 

EN ISO 20471:2013 - Europos standartas, nustatantis reikalavimus gerai matomiems darbo drabužiams padidintos  rizikos (t. y. darbui tamsiu paros metu ir esant blogam matomumui) darbo vietose dirbantiems darbuotojams.
Šis standartas užtikrina 360° matomumą visomis apšvietimo sąlygomis: tiek dienos metu, tiek apšviečiant automobilių priekiniams žibintams tamsiu paros metu. Dieną efektyvų matomumą užtikrina fluorescenciniai audiniai, tamsoje – šviesą atspindinčios juostelės.
Apsaugos lygis skirstomas į atskiras klases pagal fluorescencines ir atšvaitinės medžiagos paviršiaus plotą. 3 klasė pasižymi aukščiausiu matomumo lygiu. Aukštesnę klasę galima pasiekti derinant drabužius.

EN ISO 11611:2015 APSAUGINĖ APRANGA SKIRTA DĖVĖTI SUVIRINIMO AR PANAŠIŲ DARBŲ METU

Standarte aprašomi bandymo metodai ir bendrieji efektyvumo reikalavimai, taikomi apsauginiams drabužiams, dėvimiems suvirintojų arba pagal kylančias rizikas jiems prilygintiną darbą. Drabužis turi apsaugoti nuo išsilydžiusio metalo purslų, trumpalaikio sąlyčio su liepsna ir ultravioletinių spindulių, naudojant kambario temperatūroje iki 8 val. Normaliomis suvirinimo sąlygomis, šie apsauginiai rūbai suteikia ribotą elektros izoliaciją iki maždaug 100 V.

Pagal EN ISO 11611, drabužiai yra skirstomi į šias klases, priklausomai nuo jų apsaugos lygio:

1 klasė – apsauga nuo mažiau pavojingų suvirinimo darbų ir situacijų, sukeliančių žemesnių lygių purslų ir spinduliuojamos šilumos procesus.

2 klasė – apsauga nuo pavojingesnių suvirinimo darbų ir situacijų, sukeliančių didesnį pavojų žmogaus sveikatai ar gyvybei.

EN ISO 11612:2015 Apsauginė apranga. APRANGA APSAUGANTI NUO KARŠČIO IR LIEPSNOS

Šis standartas nustato funkcinius reikalavimus iš elastinių audinių pagamintiems drabužiams, kurie skirti apsaugoti kūną, išskyrus rankas, nuo karščio arba liepsnos. Drabužiai turi saugoti bent nuo vienos rūšies karščio. Šiluma gali būti konvekcinė, spinduliavimo arba sukeliama didelių išlydyto metalo lašų - arba gali pasireikšti tokio poveikio derinys.

EN 13034:2005 +A1:2009 APSAUGINĖ APRANGA NUO SKYSTŲJŲ CHEMIKALŲ.  Trumpalaikės apsauginės aprangos nuo skystųjų chemikalų naudojimo reikalavimai (6 ir PB [6] tipo įranga)

EN 13034standartui priskiriami apsauginiai drabužiai, kurie suteikia ribotą apsaugą nuo nedidelio kiekio purškiamų (skystų aerozolių, purškiklių) arba aptaškytų cheminių medžiagų (su žemu slėgiu). Nėra visiškai pilna apsauga nuo skysčių, todėl vartotojas prasiskverbimo atveju privalo imtis tinkamų apsauginių priemonių. Apsauginė apranga yra, pavyzdžiui, naudojama chemijos ir naftos perdirbimo pramonėje, taip pat laboratorijose. Visi reikalavimai yra priskiriami skirtingiems veiklos lygmenims. Tai yra nustatyta EN 14325 Bandymo metodai ir eksploatacinis cheminių apsaugos aprangos medžiagų, siūlių, sandūrų ir sujungimų klasifikavimas. Mokslinių tyrimų testai yra vykdomi su etaloninėmis medžiagomis: H2SO4 (30%), NaOH (10%), o-ksilenu (tirpiklis, neskiestas), butan-1-oliu (tirpiklis, neskiestas). Turi būti užtikrinta, kad skirtingų medžiagų testų rezultatai nebūtų sumaišomi.

Apsaugos klasės:

H2SO4 = 3 klasė
NaOH = 3 klasė
3 klasė = r> 95 %, p <1%
2 klasė = r> 90 %, p <5%
1 klasė = r> 80 %, p <10%

Drabužis nesuteikia apsaugos nuo organinių tirpiklių.

EN 1149 APSAUGINĖS APRANGOS ELEKTROSTATINĖS SAVYBĖS

Krūvio toleravimas aprangos paviršiuje. Krūviui pašalinti yra taikomas krūvio perkėlimas per medžiagas, ko pasekoje, nustatomas įkrovos tankis arba paviršiaus potencialas toje vietoje, kurioje krūvis buvo intensyviausias. Tipinės taikymo sritys yra tiekimo įmonės (pvz.: dujų, skystojo kuro, kuro), chemijos pramonė, degalinės, valymo įmonės. Būtina užtikrinti, kad visas jūsų kūnas būtų padengtas (net drabužius dėvint po apsauginiais drabužiais), draudžiama nusirengti sprogioje aplinkoje.

EN 1149-3 apibrėžia elektrostatinio krūvio išsklaidymo iš drabužių medžiagų paviršiaus matavimo metodus. Šis bandymo metodas taikomas visoms medžiagoms, įskaitant homogenines ir nevienalytes medžiagas su laidžiu pluošto paviršiumi ir laidžiu pluošto pagrindu.

EN 1149-5 standartas yra vienas iš standartinių bandymų metodų ir reikalavimų elektrostatinių savybių turinčių apsauginių drabužių serijai. Joje apibrėžiama kaip išvengti pavojingų elektrostatinio krūvio nutekėjimų. Degioje aplinkoje, kuri yra praturtinta deguonimi, šio standarto keliami reikalavimai gali būti nepakankami. Šis standartas netaikomas apsaugai nuo maitinimo įtampos.

EN 61482-1-2 DARBAI ESANT ĮTAMPAI. APSAUGINĖ APRANGA NUO ŠILUMINIO PAVOJAUS, KURĮ SUKELIA ELEKTROS LANKAS

Lankas atsiranda dėl įtampos šuolio tarp dviejų laidininkų. Tai kelia ne tik elektrinį, bet ir šiluminį pavojų. Dėl to gali susidaryti labai aukšta, žmogui pavojinga temperatūra. Apsaugą nuo elektros lankų galima užtikrinti tik dėvint visą tinkamai užsegtų apsauginių drabužių komplektą.
Standartas patvirtintas remiantis bandymais, kurie imituoja gedimo poveikį kūno priekyje krūtinės aukštyje. Drabužiuose nėra elektros izoliacijos - jame nėra nieko, apsaugančio nuo elektros srovės. Papildoma apsauginė įranga rekomenduojama (pvz.: pirštinės, gaubtai, skydelis) visiškai asmeninės apsaugos tikslais. Visada su savimi turėkite kitų drabužių susidėvėjimo atveju. Šio tipo apsauginė apranga turi būti naudojama dirbant žemos įtampos aplinkoje.